1. Show diễn Christian Dior tại Đức năm 1945

2. Show diễn Christian Dior tại Scotland năm 1955
3. Váy cưới của Christian Dior trên phim trường “The Ambassador’s Daughter”, 1956
4. Show diễn Christian Dior tại Paris năm 1970
5. Show diễn Christian Dior haute couture Thu-Đông 1971-1972
6. Joan Hemingway trong bộ đầm cưới Dior, 1976

7. Show diễn Christian Dior haute couture Thu- Đông 1976-1977

8. Show diễn Christian Dior Thu – Đông 1984-1985

9. Show diễn Christian Dior haute couture Xuân- Hè 1987
10. Show diễn Christian Dior haute couture Xuân- Hè 1993