Ngày 01/03/2021 tại công ty cổ phần may Long Mã.
4 năm rồi làm đào tạo về ngành thời trang, làm việc với trăm học viên và hàng chục công ty trong và ngoài nước. Tôi thực sự thấu hiểu họ đang thiếu gì và cần gì.
Mỗi môi trường đều có cái cần khác nhau, nhưng điểm chung nhất vẫn là sự phát triển bản thân ngày càng trở nên giá trị.
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi, đang đứng và trong nhà