Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Khóa học ỨNG DỤNG phần mềm CLO3D

Khóa học này sẽ phù hợp với những ai đang làm thiết kế rập trên giấy, trên máy tính hoặc những nhà thiết kế muốn tạo ra hình ảnh của sản phẩm. Tổng thời gian học ONLINE trong khoảng 2 tháng (Thời hạn của khóa học có thể được ra hạn thêm nếu học viên có lý do).

16:03 06/04/21 450 lượt xem
Khóa học phương pháp thiết kế rập nữ chuẩn

Khóa học này sẽ phù hợp với những người chưa biết thiết kế rập, hoặc kỹ năng thiết kế rập còn yếu, nhưng yêu cầu là phải biết may mẫu rồi. Tổng thời gian học ONLINE trong khoảng 2 tháng (Thời hạn của khóa học có thể được ra hạn thêm nếu học viên có lý do).

16:05 06/04/21 451 lượt xem
Hotline
0976 68 72 68
Zalo
0976 68 72 68
Youtube
https://www.youtube.com/c/PDSAcademy/videos
Facebook
http://facebook.com/cuongpds
Facebook
http://facebook.com/cuongpds
Instagram
https://www.instagram.com/pds_academy/